přejít na obsah webu


Shafty

Zde uvedené informace jsou z hlediska šíře problematiky velmi povrchní. Ani 20 stran strojopisu vám ale ten správný váš shaft nevybere, ten je nutno fyzicky vyzkoušet, což vřele doporučuji. Rozdíly jsou markantní. Pocit, vzdálenost, trajektorie, nebo jen rozpor s papírovými předpoklady.

Shafty na železa, dřeva a puttery jsou v současné době vyráběny z oceli (CrMo), karbonu, nebo kombinací obou materiálů. Rozdíly mezi nimi jsou jednak v hmotnosti, ale především v pocitu při impaktu.

Grafitové shafty jsou obecně lehčí, s výrazně lepšími tlumícími vlastnostmi, proto jsou upřednostňovanou volbou pro dlouhé hole (dřeva), ale i všude tam, kde je preferována přívětivost k fyzické konstituci (junioři, senioři, dámy, rekreační hráči…). Ocelové shafty zprostředkovávají konkrétnější pocit z impaktu a lze je proto na železa doporučit sportovněji založeným hráčům všech kategorií, snad kromě juniorů.

Shafty se vyrábějí v nepřeberném množství provedení. Základní údaje o vlastnostech vašeho shaftu můžete vyčíst zpravidla přímo na něm, ale měli by jste mít na paměti, že metodika označování a měření shaftů se u každého výrobce značně liší, tzn. že základní výběr jen podle tuhosti „S“, nebo „R“ je velmi zavádějící a chybný. Technické standardy pro testování golfových shaftů nejsou stanoveny a z tabulkových specifikací výrobců vyčtete maximálně dvě relevantní hodnoty: hmotnost a torque (zkrut). Řádný guláš v udávaných hodnotách panuje hlavně u shaftů pro dřeva. Tečkou při výběru vhodného shaftu by proto po standardní proceduře ke zjištění těch správných technických vlastností měl být určitě pocit z trefení míče.

Zásadní informací pro výběr shaftu je rychlost hlavy hole (měří se separátně střední hodnota pro železa a střední hodnota rychlosti pro dřeva). Další vstupní veličinou by měl být způsob vašeho švihu, resp. jakým způsobem shaft namáháte – délka nápřahu, míra zalomení zápěstí na vrcholu, rychlost švihu, bod uvolnění zápěstí před, resp. v impaktu. Ke stejné rychlostí hlavy hole je možné se dopracovat několika způsoby a hráči s různými švihy (a stejnými rychlostmi hlavy hole) preferují i zpravidla rozdílný pocit ze shaftu = dosahované vzdálenosti budou podobné, shafty naprosto odlišné. Čím agresivnější švih a pozdnější uvolnění zápěstí, tím je důležitější tuhost shaftu, evtl. tuhost špičky shaftu. Čím plynulejší, pomalejší švih a dřívější uvolnění, tím důležitější bude (nízká) hmotnost shaftu. Řeč je zde v první řadě o shaftech na dřeva, u želez je výběr o něco málo jednodušší.

Vlastnosti vašeho stávajícího shaftu se nechají taktéž do jisté míry změřit, stejně tak je možná identifikace ocelových shaftů dle způsobu odstupňování.

U specifikace shaftů se můžete setkat s následujícími informacemi:

FLEX – pružnost. Hodnota, vyjadřující nakolik se během švihu ohýbá, resp. pro jakou rychlost hlavy hole je určen. Označení „L“ odpovídá rychlosti hlavy hole cca. 45–55mph, „A“ cca. 55–70mph, „R“ cca. 70–80mph, „S“ cca. 85–95 mph, „X“ cca. 95–115mph. Právě tyto hodnoty přiřazené k jednotlivým jednopísmenným označením se u každého výrobce – někdy značně – liší. Pokud hrajete hole se šafty True Temper Dynamic Gold v tuhosti regular (R300), odpovídající náhrada Nippon (750GH-1150GH) bude pravděpodobně v tuhosti stiff (S) a podobně. Někteří výrobci používají pro tuhost jiná označení, např. firm, strong (Callaway), číselnou řadu 5–7 ( project X, číselná řada vycházi z frekvenční analýzy), nebo kombinace výše uvedených písmen (RR, XS, AL, R2…). Flex je zkrátka široký pojem a pokud vezmete 10 různých shaftů jednoho výrobce, všechny R, bude skutečné rozmezí pružnosti v rozpětí odpovídající rychlosti hlavy hole 25–30mph. Každý shaft má svoji vlastní „mapu tuhosti“ – diagram vyjadřující pružnost v průběhu celé délky. Tato problematika je zajímavá hlavně u dlouhých grafitových shaftů pro drivery a dřeva.

Flex stávajícího shaftu se nechá změřit frekvenční analýzou, kdy se po upevnění na jednom konci měří počet kmitů za minutu volného konce.

BEND POINT – bod ohybu. Teoreticky místo na shaftu, kde dochází při švihu k největšímu ohybu. Z dnešního pohledu trochu archaický termín, který je postupně nahrazován spíše informací o tuhosti špičky shaftu. Vysoký bod ohybu (vysoký z hlediska umístění na holi-blíže gripu) má za následek nižší let míče a naopak. Obecně jsou shafty určené pro nižší švihové rychlosti vyráběny s nízkým bodem ohybu – měkkou špičkou (aby byl hráč schopen dostat míček lépe do vzduchu), pro shafty na vyšší švihové rychlosti se bod ohybu posouvá nahoru. Aplikace této informace (o letové dráze) v praxi je dle mých zkušeností velmi sporná (souvisí v první řadě se způsobem vašeho švihu, viz též odstavec SPIN níže), tzn. umístění bodu ohybu by pro váš výběr nemuselo být nutně určující. Pocit z hole však tento bod ovlivňuje znatelně, shafty s nízkým bodem ohybu jsou pocitově měkčí oproti udávané tuhosti shaftu a naopak. Kromě tužšího pocitu u shaftu s vysoko umístěným bendpointem můžete mít i pocit lepší směrové kontroly.

Bendpoint se nechá změřit i na stávajícím shaftu. Označuje se někdy též jako KICK POINT, nebo FLEX POINT.

TORQUE – míra odporu shaftu vůči namáhání ve zkrutu. Měří se ve stupních pootočení, tzn. že čím nižší číslo, tím odolnější, ale i celkově tužší shaft. Ocelové shafty mají torque nižší než 2° a ve specifikacích výrobců je najdete pouze výjímečně (je to tak nízké číslo, že se stává nezajímavým). Jinak je to u shaftů grafitových, kde se míra zkrutu pohybuje od 2° do 8° a měla by být jednak v souladu s celkovou tuhostí shaftu, slouží ale i k dalšímů srovnání tuhosti různých výrobků oproti celkové udávané tuhosti shaftu. Čím větší číslo, tím měkčí pocit.. Zkrut je možné změřit samozřejmě i na vašem stávajícím shaftu.

HMOTNOST shaftu je vyjadřována v gramech a hodnota uvedená u příslušného shaftu v tabulce výrobce platí obvykle pro délku pětky železa, u dřev pro délku určení shaftu. Obecně platí: čím tužší shaft, tím vyšší hmotnost. Moderní shafty pro drivery nemají ale v dnešní době ani při v nejvyšším stupni tuhosti přes 100g (obvyklá váha shaftu na driver pružnosti R, S a X je mezi 50g – 85g), grafitové shafty pro železa začínají někde na 40 gramech, standardní-střední hodnota je okolo 80 gramů. Ocelové shafty používané pro železa se pohybují mezi 70g a 130g, kdy vše pod 110g je považováno za „ultra lehké“. Teoreticky vzato: čím lehčí shaft, tím rychleji budete schopni švihnout. Otázkou je, zda chcete švihat co nejrychleji, nebo preferujete jiné vlastnosti a pocity.

SPIN – rotace. Velmi často se můžete dočíst informaci o míře rotace míče, který papírově shaft produkuje (high spin/high launch – low spin/low launch shaft). Nutno vědět, že to platí pouze v porovnání se shaftem, kterým aktuálně hrajete. Všechny tužší shafty / shafty s tužší špičkou, než hrajete, budou produkovat nižší úhel odpalu a menší spin, všechny měkčí vyšší úhel a větší spin. Míra rotace míče souvisí s rychlostí hlavy hole, úhlem přiblížení k míči a samozřejmě s vlastnostmi míče. Na úhel přiblížení k míči má vliv především míra agresivity švihu a bod uvolnění zápěstí (čím pozdnější uvolnění, tím nižší úhel odpalu, naproti tomu brzké uvolnění vyprodukuje prohnutí shaftu vpřed a tím větší spin a větší úhel odpalu). Míru spinu můžete odečíst v první řadě podle letové křivky míče. Evtl. problém je třeba začít řešit prvotně změnou loftu driveru, až sekundárně změnou shaftu.

DÉLKA shaftu viz DÉLKA hole

PRŮMĚR SHAFTU je udáván v palcích a měří se špička a konec pod gripem. Standardním rozměrem konce pod gripem je 0,600“, 0,580“ a 0,620“, juniorské shafty mají průměr 0,500“. Standardním průměrem špičky shaftu pro železa je 0,370“, 0,355“ a 0,355“ Taper (zužující se průměr špičky). Pro dřeva je standardem průměr špičky 0,335“ a 0,350“. Tyto hodnoty vás za normálních okolností nemusí příliž zajímat, pouze kdyby vás napadlo svépomocí vyměnit například vaší paní shaft na jejím železe Mizuno za jiný z vaší staré hole TaylorMade, určitě vám do hlavy hole nebude pasovat – obě firmy používají rozdílné průměry špiček shaftů.

Kontakt

Petr Jandl
Ke Hřbitovu 554
CZ-280 02 Kolín

Telefon: +420 602 241 782

Email: info@jag-golf.cz

Web central: www.jag-golf.com

Web puttery jag´: www.jagputters.com

Web golfové doplňky: www.bagtag.cz

www.markovatko.cz

JAG Putters Bagtag