přejít na obsah webu


Lie, loft, lenght, offset…

Lie je úhel, který svírá shaft hole se spodní stranou hlavy hole, resp. v ideálním případě při založení/švihu úhel mezi shaftem a podložkou.

Kritériem pro optimální lie je jednak celková výška postavy, délka vašich rukou (měří se vzdálenost zápěstí aktivní ruky od země), ale i váš specifický způsob švihu.

V případě, že lie vaší hole bude menší, než potřebujete (budete zakládat a švihat na špičku hlavy hole), budou vaše rány startovat doprava, pokud zakládáte a šviháte na patu hole (potřebujete strmější úhel lie), míříte v zakladním postavení doleva. Pro odpovídající úpravu lie vztaženou k délce hole existují přesné přepočtové tabulky. Hráči s konstantnějším švihem mohou při fittingu podstoupit zkoušku lie na lieboardu.

Loft je úhel, který svírá líc úderové plochy se shaftem. Loft vám pomáhá míč bezprostředně po úderu dostat do vzduchu, evtl. vygenerovat rotaci míče. Loft hole variuje dle délky a určení hole. Počínaje driverem s 7°-12° až po lob wedge s 60°.

Délka hole se měří od konce gripu po spodek hole v prodloužení linie hlavy hole. Na optimální délku má vliv výška postavy a délka vašich rukou, kdy se měří vzdálenost zápěstí aktivní ruky (u praváků levé, leváků pravé) od země. Hole se nechají do určité míry prodlužovat a samozřejmě zkracovat. Hole s grafitovými shafty jsou vyráběny většinou o půl palce delší, než stejné hole se shafty ocelovými.

Železa jsou odstupňována po 1/2" , obvyklá standardní délka sedmičky železa na ocelovém shaftu je 37" , ale liší se opět mírně u každého výrobce, ale i u každého jednotlivého modelu výrobce. Maximální povolená délka hole (kromě putterů) je 48" , obvyklá délka driveru – jako nejdelší hole – se pohybuje okolo 45" .

Offset je vyjádřením pozice shaftu vůči líci úderové plochy v místě napojení shaftu na hlavu hole. S holí s offsetem (posunutou spodní linií hlavy hole dozadu oproti linii shaftu) má hráč o zlomek sekundy více času přivést při švihu hlavu hole kolmo k cílové linii. Offset tím napomáhá eliminaci v prvni řadě slicu. Dalším benefitem holí s offsetem je posunutí středu vyvážení hlavy hole směrem dozadu od shaftu, díky čemuž je snažší dostat míč do vzduchu. Hole určené lepším golfistům mají minimální, nebo žadný offset, čímž umožňují aktivní tvarovaní ran, zatímco u holí pro střední a vysoké hendikepy pomáhá offset nepovedené rány narovnat.

Bounce vyjadřuje úhel spodního vyklenutí hole, resp. úhel mezi přední spodní hranou hole a bodem dotyku hole s podložkou při založení. Údaj o bounce je aktuální hlavně u wedgí, kdy lze podle velikosti úhlu poznat, jak se wedge bude chovat. Bounce 10°-12° je typická pro sandwedge, kdy velký úhel spodní strany hole napomůže sklouznutí, nezabořemí se do podkladu. Na tvrdém podkladu budete mít s takovouto wedgí tendenci míček spíše topnout. Menší bounce (až do 0°) vám umožní míč na tvrdém podkladu lépe sebrat, nebo vyseknout řádný řízek.

Sweetspot je ideálním bodem pro trefení míčku na líci hole . Sweetspot je průmětem středu vyvážení hole (Center of Gravity, CG) na úderovou plochu, kdy je nutné vzít v úvahu ještě střed vyvážení líce hole. Pokud netrefíte míč sweetspotem, vyvádíte hůl z „rovnovážného stavu“ a důsledkem bude pravděpodobně vyslání míče jiným než zamýšleným směrem. Obecně platí, že hole s vyšším momentem setrvačnosti (Moment of Inertia, MOI) mají větší rozsah (šíři) použitelného sweetspotu a jsou tak hratelnější hlavně pro začínající hráče.

Švihová hmotnost je momentem setrvačnosti hole. Hodnota pro golfové hole se udává kombinací písmene a jednociferného čísla na stupnici od A0 do F9. Měří se podložením šaftu 14“ od konce hole. Na hodnotu švihové hmotnosti má vliv nejen váha hlavy, ale i délka šaftu a váha gripu. Za ideální byla historicky považována hodnota D2. Pro zachování švihové hmotnosti je třeba např. při zkrácení shaftu hole přidat závaží na hlavě hole a naopak.

Moment of Intertia – MOI je momentem setrvačnosti hlavy hole (vzhledem k ose). Vypočítat jej lze sumou součinů jednotlivých elementů hmotnosti tuhého tělesa a kvadrátu vzdálenosti daného elementu od osy. Jeho velikost závisí tím pádem na tvaru hlavy hole a rozložení hmoty hlavy hole. Hodnota MOI vyjadřuje zjednodušeně řečeno odolnost hlavy hole proti pootočení (vyvedení z rovnováhy) při úderech mimo sweetspot a na rozdíl od celkem nejednoduchého výpočtu (díky složitým tvarům hlav holí) se nechá celkem jednoduše změřit.

Kontakt

Petr Jandl
Ke Hřbitovu 554
CZ-280 02 Kolín

Telefon: +420 602 241 782

Email: info@jag-golf.cz

Web central: www.jag-golf.com

Web puttery jag´: www.jagputters.com

Web golfové doplňky: www.bagtag.cz

www.markovatko.cz

JAG Putters Bagtag